หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 21 งาน

1. ผู้จัดการแผนกสินเชื่อและการเงิน

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

เจรจาต่อรองหนี้สิน วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้จัดการบัญชีต้นทุน

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

ดูแลบัญชีต้นทุนทั้งระบบ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ(QC) ด่วน

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

ใช้เครื่องมือในการวัดไซด์ของเหล็ก วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน 7,000-9,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. หัวหน้างานคนสวน

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบงานปลูกต้นไม้ ดูแล และรักษาความสะอาดสวนหย่อมและ ต้นไม้ที่ปลูกให้อยู่ในสภาพที่ดี วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. วิศวกรก่อสร้าง

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

งานโครงการต่างๆ เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ถอดแบบ ประเมินราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ดูแลระบบการระบายน้ำภายในโร วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

สามารถทำแล็ปน้ำเสียได้ ดูแลระบบสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและผลที่จะกระทบกับภายนอก ในเรื่องน้ำ กลิ่น
ฝุ่
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

ขับรถส่งผู้บริหาร
ทำความสะอาดรถ
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. พนักงานธุรการซ่อมบำรุง

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

จ่ายงานให้กับ ช่างซ่อมบำรุง
บันทึกเอกสาร
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ช่างไฟฟ้า

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

1.ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของโรงงาน
2.ซ่อมบำรุงทัวไป
3.ปฏิบัติตามแผน PM
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบระบบการทำงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท
1.สามารถวางแผนการตรวจสอบ ( Audit Plan ) ระบบของบร
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ช่างเทคนิค ( เครื่องกล )

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

ดูแลและซ่อมเครื่อง ประจำโรงงาน วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

จัดเรียงเอกสาร
คีย์ข้อมูล
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้ช่วยห้องแล็ป

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบ การเตรียม วิเคราะห์ตัวอย่างและจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แจ้งฝ่ายผลิต ในเรื่องคุณภาพเอทา วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ที่สำนักงานใหญ่)

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ
และจัดซื้ออะไหล่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตแล
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ล่ามภาษาจีนกลาง

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

เป็นสื่อกลางระหว่างคนจีนกับคนไทยในเรื่องการสื่อสารและเป็นตัวแทนของฝ่ายบุคคลในการดูแลคนจีนที่มาทำงานใ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

1. บันทึกรายการรับ - จ่าย สินค้าคงคลังประจำวัน
2. ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย สินค้าในระบบ Warehouse ให้ต
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

1.บันทึกรายการรับ - จ่าย สินค้าคงคลังประจำวัน (Up Date Real Time
2.ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังในร
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 7,000 - 9,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

1.กำกับดูแลกระบวนการผลิตให้ทันความต้องการ
2.ดูแลควบคุมกระบวนการจัดส่งและคลังสินค้าให้ทันต่อความต้อง
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบ การเตรียม วิเคราะห์ตัวอย่างและจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แจ้งฝ่ายผลิต ในเรื่องคุณภาพเอทา วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่สโตร์

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

1.ทำรายการเบิก-จ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานประจำวัน
2.เช็คสต๊อกวัสดุต่างๆให้เพียงพอกับความต้องก
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 6,500-8,000
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี